REGIO OVERIJSSEL-NOORDOOSTPOLDER NOORD/WEST

Welkom op de regiopagina van Overijssel-Noordoostpolder Noord/West, een onderdeel van christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. De bijna 300 Passage-afdelingen zijn onderverdeeld in 20 regio's. Regiocoördinatoren hebben een schakelfunctie naar de afdelingen. Er worden door de regiocoördinatoren regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de leden of besturen van de afdelingen. 

Voor veel Passage-leden zit de belangrijkste waarde in de eigen lokale afdeling. Daar ontmoet je elkaar. Je kunt iets ondernemen, horen, doen en ondertussen praat je over de dagelijkse dingen en ook over levensvragen. Je bent er voor elkaar. Van tijd tot tijd lever je ook een bijdrage aan een betere samenleving, met een actie door iets op te zetten of door een donatie te doen. Ook in de regio Overijssel-Noordoostpolder Noord/West zijn er diverse afdelingen actief waar je terecht kunt voor gesprekken, activiteiten en meer. 

Contact:
Anneke Veerman, klaasenannekeveerman@outlook.com, 0522-291601
Wiepkje Janssen, w_janssen@kpnplanet.nl, 0527-697230

Voor informatie betreffende uw regio (nieuwsbrief + uitnodiging Ontmoetingsdag etc.) verwijs ik u naar de Regiopagina van Overijssel-Noordoostpolder zuid/oost

********************************************************************

Voor het plaatsen van nieuws betreffende activiteiten van uw afdeling kunt u dit doorgeven aan de webmaster:

Janna Jellema, email: jjellema44@ziggo.nl

******************************************************************

Bijgewerkt t/m12-10-2020