REGIO GRONINGEN WEST

Welkom op de regiopagina van Passage-regio Groningen-West, een onderdeel van christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. 

Contact:
Fennie Kobes
Martje Grondsma

De Passage-afdelingen zijn onderverdeeld in 20 regio's. Regiocoördinatoren hebben een schakelfunctie naar de afdelingen. Er worden door de regiocoördinatoren regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de leden of besturen van de afdelingen. 

Voor veel Passage-leden zit de belangrijkste waarde in de eigen lokale afdeling. Daar ontmoet je elkaar. Je kunt iets ondernemen, horen, doen en ondertussen praat je over de dagelijkse dingen en ook over levensvragen. Je bent er voor elkaar. Van tijd tot tijd lever je ook een bijdrage aan een betere samenleving, met een actie door iets op te zetten of door een donatie te doen. Ook in de regio Groningen-West zijn er diverse afdelingen actief waar je terecht kunt voor gesprekken, activiteiten en meer. 

Onder het kopje 'Afdelingen' vindt u meer informatie over de afdelingen binnen Passage-regio Groningen-West, de afdelingen: Aduard, Groningen/Noord-Oost, Groningen/Selwerd-Paddepoel, Groningen-Vinkhuizen, Groningen/de Wijert-Helpman, Haren-Oosterhaar, Kornhorn, Leek, Marum, Oldekerk-Niekerk, Opende, Zevenhuizen en Zuidhorn.

Samen met een afvaardiging van de afdelingsteams is tweemaal per jaar een overleg. Bij toerbeurt wordt het overleg door een afdelingsteam voorgezeten en genotuleerd. Doel van deze bijeenkomst is: 

het delen van afdelings-, regionale- en landelijke activiteiten;
wat loopt goed, wat kan beter.

Als regiocoördinatoren en projectvrouw Passage-regio Groningen overleggen we regelmatig en wisselen we ideeën uit onze eigen regio uit:

Jannie Huisman, regiocoördinator Passage-regio Groningen-Noord;

Liesbeth Pentinga, regiocoördinator Passage-regio Groningen-Oost;

Dirkje Migchels, regiocoördinator Passage-regio Groningen-Zuid;

Alie van der Heide, regiocoördinator Passage-regio Groningen-West;

Afien Kloosterhof, projectvrouw Passage-regio Groningen.

We organiseren samen de Kunst-, Cultuur- en Literatuur-dag in Haren, de ontmoetingsdag in Zuidhorn en de regiodag Passage-regio Groningen. De uitnodigingen voor deze dagen vindt u t.z.t. onder het kopje 'Agenda'.

Graag tot ziens op één van onze bijeenkomsten.

- - - - -

Passage Magazine is het ledenblad van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Er komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de interessegebieden van Passage:
• Hart voor de samenleving
• Oog voor de naaste dichtbij en ver weg
• Gevoel voor cultuur

Het magazine wordt viermaal per jaar toegestuurd aan alle leden. Dit informatie- en opinieblad is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.