REGIO GRONINGEN NOORDWelkom op de regiopagina van Groningen Noord, een onderdeel van christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. De bijna 300 Passage-afdelingen zijn onderverdeeld in 20 regio's. Regiocoördinatoren hebben een schakelfunctie naar de afdelingen. Er worden door de regiocoördinatoren regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de leden of besturen van de afdelingen. 

Voor veel Passage-leden zit de belangrijkste waarde in de eigen lokale afdeling. Daar ontmoet je elkaar. Je kunt iets ondernemen, horen, doen en ondertussen praat je over de dagelijkse dingen en ook over levensvragen. Je bent er voor elkaar. Van tijd tot tijd lever je ook een bijdrage aan een betere samenleving, met een actie door iets op te zetten of door een donatie te doen. Ook in de regio Groningen Noord zijn er diverse afdelingen actief waar je terecht kunt voor gesprekken, activiteiten en meer. 

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.
Daartoe biedt Passage haar leden:
- Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
- Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobyy- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
- Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.

Mission Statement van Passage:

- hart voor de samenleving
- oog voor de naaste
- gevoel voor cultuur

Contact:
Jannie Huisman, hanjanniehuisman@gmail.com, 0596-625062
Afien Kloosterhof-Tiesma, artiesma@ziggo.nl, 0596-624890