Snelzoeken op trefwoord
GEWEST GRONINGEN ALGEMEEN
Nieuws uit de afdelingen

2010                                                          2010                                                        2010                                2010

► Afdeling Wildervank
Op de laatste bijeenkomst van het seizoen 2010 is het de gewoonte van deze afdeling om trouwe leden die geen bijeenkomst overslaan met een bloemetje te vereren.
Dit jaar zijn er twee dames bij die wel een heel speciale attentie mogen ontvangen.
Het oudste lid, mevrouw B. Venema-Huisman is al lid sedert 1948 dus al 62 jaar. Zij is 92 jaar en is nog steeds elke vereniginsavond aanwezig.
Ook mevrouw G.H. Huttinga-Hoogakker is zo'n trouw lid. Zij is lid sedert 1955 dus 55 jaar. Ook is zij jarenlang bestuurslid geweest van de afdeling Veendam.

► Afdeling Nieuwe Pekela
Deze afdeling heeft in 2010 haar 75-jarig bestaan gevierd.


► Afdeling Vlagtwedde
65 jarig jubileum
Op woensdag 17 november 2010 heeft Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Vlagtwedde hun 65-jarig jubileum gevierd in 't Kruispunt te Vlagtwedde. Van de 70 leden waren er maar liefst 62 aanwezig. Om 17.30 uur was er na het huishoudelijk gedeelte een broodmaaltijd en daarna de huldigingen waarbij alle leden een theeglas met opdruk als herinnering kregen uitgereikt. Er werden 5 leden speciaal gehuldigd vanwege lidmaatschappen van 51 t/m 57 jaar.
Verder werd een modeshow gelopen door commissie- en eigen leden van o.a. oude lingerie, schorten, gelegenheidskleding, twee bruidsjurken en doopjurk. Op humoristische en informatieve wijze werd de show vakkundig van commentaar voorzien.


2011                                                             2011                                                2011                                     2011         
Afdeling Schildwolde
Passage-afdeling Schildwolde heeft in 2011 haar 45 jarig jubileum gevierd.

Mw. H. Rozema-Swaving, mw. P. de Jong-Lekkerkerk, mw. G. Lensing-Poortinga en mw. N. Bouwman-Boven zijn 45 jaar lid.

► Afdeling Baflo
Passage-afdeling Baflo is opgericht in 1946.
In 2011 heeft afdeling Baflo haar 65 jarig jbileum gevierd. Om dit te vieren hadden wij de musicalgroep van het Rode Kruis Appingedam uitgenodigd.
Wij hebben een jubilaris van het eerste uur gehuldigd. Dit is mevr. A. Sikkema-Elzes. Zij ontving bloemen en een oorkonde.

voorziiter mevr.G. Afman
jubilaris mevr. A. Sikkema-Elzes► Afdeling Onstwedde

65 jarig jubileum

In 2011 heeft afdeling Ontswedde haar 65 jarig jubileum gevierd.
► Afdeling Zuidhorn

"Op de koop toe"

Passage-afdeling Zuidhorn heeft op haar ontmoetingsavond van 28 november 2011 een leerzame en ontspannen avond gevuld met het onderwerp: op de koop toe, wat vorig jaar is aangereikt door o.a. Passage.
Enkele leden hadden dit spontaan voorbereid. Materiaal voor de afdeling gezocht en verwerkt. Een quiz waarvoor veel antwoorden gevonden konden worden in krantenartikelen die op de tafels lagen (zie foto’s) en een bewustwordingsspel is er gespeeld.
De “inkopper” van eerlijk zijn, ga op een rij staan naar leeftijd, werd goed gedaan, nadat de leden d.m.v. puzzelstukjes groepjes moesten vormen. (o.a logo fairtrade, Verkade chocoladeletter)
Een heel spontane avond is het geworden. De leden deden enthousiast mee. Echt een aanrader om op de afdeling te doen. Het zet je zeker aan het denken!
(Ineke Admiraal)

► Afdeling Wildervank
63 jaar trouw aan Passage "erelid"

Wie al zo lang van de partij is verdient wel een bloemetje.
Mevrouw Venema (93 jaar) uit Wildervank is benoemd tot erelid van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in haar woonplaats.
"Ze was al een tijd ons oudste lid en heeft nu besloten dat het mooi is geweest.
Ze bedankt en wij bedanken haar", zegt Mieke Oudman bestuurslid van Passage afdeling Wildervank. Het bestuur van Passage verrast mevr. Venema op 8 december 2011 bij haar thuis met een oorkonde.
Mevrouw Oudman: "Ze is er 63 jaar lang eigenlijk altijd geweest. Vooral vanwege de gezelligheid".

(Dagblad van het Noorden 9 december 2011)

► Afdeling Scheemda
Afdeling Scheemda heeft in 2011 haar 75 jarig bestaan gevierd.


2012                                                                2012                                           2012                                          2012

Afdeling Marum
Passage-afdeling Marum heeft op 11 april 2012 haar 60-jarig jubileum gevierd.

Afdeling Wildervank
Wandkleed voor hospice Sint Maartenhuis in Winschoten.
De afdeling Wildervank heeft op 2 mei 2012 het wandkleed aangeboden aan hospice Sint Maartenshuis in Winschoten. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over het hospice bij de afdeling Wildervank ontstond het idee om het wandkleed beschikbaar te stellen.
Het wandkleed werd voor de Ontmoetinsdag van Passage in 2011 gemaakt door Emma van Dijk-Beeftink naar aanleiding van een lezing van Ruth Peetoom met als titel "Dat mag jij niet van het geloof".
Het bestuur van het Sint Maartenshuis heeft het kleed, dat uit 2 delen bestaat met een verklarend bijschrift. in ontvangst genomen en zal het een goede plaats geven in het hospice.

Afdeling Nieuwolda/Woldendorp
Op bezoek bij Wonder en Zegen
Een lid van de afdeling Nieuwwolda/Woldendorp werd verblijd met de geboorte van een tweeling.
Bij afdeling Nieuwolda-Woldendorp is het de gewoonte om op kraambezoek te gaan als één van de leden een kind krijgt. En dus stonden de leden ook bij lid Thelma Oolman op de stoep die bevallen was van een tweeling, een jongen en een meisje. Dat de ouders de geboorte als geschenk hebben ervaren blijkt wel uit hun roepnamen: Wonder en Zegen.

► Afdeling Leek
Twee leden van Passage-afdeling Leek hebben op 22 september 2012 een gezellig samenzijn georganiseerd met de bewoners van de Samuel Leviestraat in Leek. Zaterdag 22 september was het namelijk burendag, een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.

Afdeling Ter Apel
Afdeling Ter Apel heeft op 19 november 2012 haar 75 jarig jubileum gevierd.

► Afdeling Bedum
Afdeling Bedum heeft op 22 november 2012 haar 75 jarig jubileum gevierd.
 


2013                                        2013                                           2013                                                                  2013

Afdeling Wildervank
Passage-afdeling Wildervank heeft op 20 maart 2013 haar 75 jarig jubileum gevierd.

Afdeling Warffum
Passage-afdeling Warffum heeft op 16 april 2013 haar 60 jarig jubileum gevierd.

Afdeling Hoogkerk
Passage-afdeling Hoogkerk heeft twee jubilarissen in het zonnetje gezet.
Mevr. A. Top-Bosman (vijftig jaar lid) en mevr, T. Jansen-van Dijk (vijfenveertig jaar lid).
De beide dames werden gehuldigd tijdens het zestig  jarig bestaan van Passage Hoogkerk.
Zij ontvingen een Passage-pen en een paars bos bloemen in de kleur van het logog van Passage.
► Afdeling Nieuwolda-Woldendorp
Afdeling Nieuwolda-Woldendorp heeft op 26 oktober 2013 haar 65 jarig jubileum gevierd.

► Afdeling Wagenborgen
Passage-afdeling Wagenborgen heeft in oktober 2013 haar 75 jarig jubileum gevierd.


2014                                                            2014                                        2014                                             2014

Afdeling Zuidhorn
Passage-afdeling Zuidhorn heeft het jubileum gevierd van 9 leden.

25 jaar    
mevr. S. Dijkstra-Holman
mevr. G.W. Jansma-Buwalda
Noordhorn
Zuidhorn
 
40 jaar    
mevr. Z.T.G. Holman-Entjes
mevr. G.K. Kooi-Reitsema
mevr. G. Nanninga-Brouwer
mevr. G.M. de Raad-Lont
mevr. E. Strating-v.d. Velde
Zuidhorn
Noordhorn
Noordhorn
Zuidhorn
Zuidhorn
 
50 jaar    
mevr. J. Vennema-Holtrop
mevr. M. Vrieling-Berends
Zuidhorn
Zuidhorn
 

Al deze dames werden verrast met een boeket witte rozen en ze konden kiezen tussen een lepeltje of een pen.

Afdeling Wagenborgen
Afdeling Wagenborgen heeft haar 75 jarig bestaan gevierd.

Afdeling Haren-Oosterhaar

De christelijk-maatschappelijke vrouwenorganisatie Passage afdeling Haren-Oosterhaar vierde dinsdag haar veertigjarig jubileum, in de Kerkboerderij.  Daarbij werden de trouwe leden geëerd, vrouwen die al veertig jaar lid zijn.
Bijzonder daarbij is de werkgroep ‘kaarten maken.’ Deze groep van zeven vrouwen maakt ansichtkaarten die worden verkocht voor het goede doel. In twintig jaar knipten en plakten deze vrouwen voor ruim € 15.000 bij elkaar. Aangevuld met een subsidie van de gemeente Haren van ongeveer € 7.000, hebben de vrouwen  een bedrag van € 22.000 overgemaakt aan projecten voor het goede doel Gelijke kansen Wereldwijd. De afdeling Haren-Oosterhaar van Passage werd in in 1974 opgericht als Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB).
Anda Kooi: “De bestuurstaken werden toen verdeeld met de opmerking daar ‘ben jij wel geschikt voor’ of ‘dat kun jij wel doen.’ Tegenwoordig werkt dat iets anders. In de loop der jaren zijn er heel wat onderwerpen behandeld en besproken, vele excursies gemaakt, cursussen gevolgd, ontmoetingsdagen en thema bijeenkomsten bijgewoond en jaarlijks de gewestelijke jaarvergadering bezocht.”
In 1999 is de NCVB gefuseerd met de Christelijke PlattelandsvrouwenBond (CPB) en ontstond het huidige Passage, de, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.
Anda Kooi:  ”Passage is een ledenvrijwilligers-organisatie die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Passage is een kring, gevormd door vrouwen, die met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Met elkaar vreugde en verdriet delen. En open kring die nooit ‘vol’ is en waar niemand buiten staat. Vanuit de inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter) nationale vraagstukken. Passage is een vrouwenverenging met  hart voor de samenleving,   oog voor de naaste en met  gevoel voor cultuur.”
Geëerd werden:
-  Anneke Bos, Martha Bouma, Gé Datema, Auktje van Dijken, Lucy Noordveld, Janny Wester, Jo Oosterhoff zijn 40 jaar lid van Passage en Bé Roggema, Mini Procee, Gé Smilde 50 jaar.
Zij, voor zover aanwezig, hebben een bloemenbon ontvangen.
- De Werkgroep ‘kaarten maken:’ Janny Wester  en Ineke van Wering hebben de werkgroep opgestart.  In de loop der jaren zijn Annet Werkman, Aly Boekhoudt, Netta Scholtens, Dinie Dam, Eppie Takens en Corry Geerling er bij gekomen. Deze zeven vrouwen  hebben ook een cadeau ontvangen.

Afdeling Winsum e.o.

10.000e bezoeker Museum Wierdenland in Ezinge
Samen op de foto met museum directeur Benoît Mater en schilder Henk Helmantel.
De afdeling Winsum e.o. was met 22 dames tijdens een georganiseerde fietstocht op bezoek bij Museum Wierdenland in Ezinge waar zij de expositie van schilder Henk Helmantel gingen bezichtigen. Mevrouw van Dijk was de gelukkige winnaar van de 10.000e bezoeker. Zij ontving een bos bloemen en een ingelijste poster van de expositie

Afdeling Kornhorn
Passage-afdeling Kornhorn heeft haar 55 jarig bestaan gevierd.

Afdeling Appingedam
Passage-afdeling Appingedam heeft haar 75 jarig bestaan gevierd.

► Afdeling Bedum

In oktober werden de dames die al meer dan 50 jaar lid zijn in het zonnetje gezet, de dames G. Antuma-Wiertsema (afwezig), C. Brondsema-Smit, J. Dinkela-Bruinius, K. Rozema-Banninga, T. Sijtsma-Krol, A. Salomons-te Rietstap (afwezig) en A. Zondag van Rhee.
Dit jaar zijn 50 jaar lid de dames: T. Benthem-de Boer, B.A. Hofman-Bakker en Kl.van Wijk-Groenewold. Alle dames kregen een fraaie roos en gedicht aangereikt door de voorzitter mw. Duursma.
Ook de maandelijkse uitgave van “ Uit Eigen Kring” bestaat dit jaar 50 jaar en wordt door het bestuur samengesteld en verspreid onder de leden.

Afdeling Delfzijl
Passage-afdeling Delfzijl heeft haar 65 jarig bestaan gevierd.


2015                                                       2015                                                 2015                                             2015

► Afdeling Wildervank
Passage-afdeling Wildervank, heeft op woensdag 18 februari a.s. mevr. G.  Huttinga-Hoogakker benoemd tot erelid. Zij is 60 jaar lid van Passage/ NCVB.
Mevr. Huttinga heeft in haar actieve leven veel bestuursfuncties vervuld binnen Passage/NCVB, zoals voorzitter, secretaris en algemeen adjunct. Deze functies waren bij Passage Veendam, deze is 2009 opgeheven.
Daarnaast  was ze voorzitter  van de Emancipatieraad. Hieruit ontstond de Vrouwenavond, die rond de Internationale Vrouwendag wordt georganiseerd.
Dit jaar op 4 maart a.s. door Passage Wildervank verzorgd.
Mevr Huttinga is het 2e erelid binnen onze vereniging. Mevr. Venema- Huising ging haar enkele jaren geleden voor.
Passage is voor en van vrouwen van alle leeftijden met een christelijke levensvisie.
Wij zetten ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken maatschappelijke ontwikkeling en (inter) nationale vraagstukken.
Onze leden zijn vrouwen met gevoel voor cultuur, bijvoorbeeld samen boeken lezen, musea bezoeken enz.


► Afdeling Bellingwolde
Passage-afdeling Bellingwolde in 5-mei optocht.
Het thema van de wagen was: ‘Oud Bellingwolde’.
Aangezien de kerk als sinds mensenheugenis in Bellingwolde staat, is gekozen voor dit onderwerp. De meeste leden van Passage zijn ook lid van de Protestantse Gemeente Bellingwolde. In 2010 was er een gezamenlijke wagen en nu ook weer.
Op deze manier is uitgebeeld dat christelijke organisaties (kerk en Passage) midden in het dorp staan en mee doen met activiteiten. Op de wagen staat een replica van de kerktoren en één van de steunberen van de Magnuskerk van Bellingwolde. Op de achterwand is het orgel van de Magnuskerk nageschilderd. Op het groen, aan weerskanten van de wagen, zijn vier oude foto’s van de Magnuskerk te zien. Aan de voorkant van de wagen een vlag van Passage en op de achterkant een vlag van PKN en ook weer van Passage.
In Groningse dracht zitten Astrid Lüürssen, lid van Passage-afdeling Bellingwolde, en een gemeentelid van Protestantse Gemeente Bellingwolde op de wagen. Verder vier kinderen, twee jongens en twee meisjes, van de christelijke basisschool.
Helaas was het op 5 mei allemaal regen. Op 16 mei a.s. worden de wagens allemaal weer ten toon gesteld, zonder de mensen er op. Iedereen kan dan rustig om de wagens heen lopen en alles nog eens goed bekijken
Met dank aan Astrid Lüürssen.

► Afdeling Scheemda
Passage-afdeling Scheemda in 5-mei optocht.
Het thema van de wagen was: ‘Passage in heel Nederland actief’.
Dit is uitgebeeld d.m.v. de grote Passage-vlag, achter op de wagen, en de vlaggen van alle provincies.
Er is heel veel werk verricht om een mooie Passage-wagen te tonen.
Op de foto’s is het te zien, het is erg slecht weer. Dus de optocht werd snel afgelast.
Heel erg jammer, maar het afblazen was terecht.
Misschien over 5 jaar weer!

Met dank aan:
Riet Feikens-Sulman.


2016                                                 2016                                                    2016

► Afdeling Onstwedde

Passage-afdeling-Onstwedde heeft op 29 februari 2016 haar 70-jarig jubileum gevierd. Er werden jubilarissen gehuldigd.
Eén van de jubilarissen is al 66 jaar lid en ze is nu 89 jaar. Zij ontvingen een zelf geborduurd handdoek met het Passage-logo. Ook het gebakje bij de koffie was voorzien van het Passage-logo.
Het duo Nul & Nix had een optreden met het thema 'Vrouger'.


Afdeling Bierum-Holwierde
Passage-afdeling Bierum-Holwierde e.o, is van 13-15 april 2016 9in Brussel geweest.
Ter gelegenheid van het jubileum van Passage-afdeling Bierum-Holwierde e.o., gingen vrouwen voor een 3-daagse reis naar het Europees Parlement in Brussel.
De groep bestond uit 12 leden van de jubilerende afdeling. Verder gingen er leden van de Passage-afdelingen Delfzijl, Appingedam, Stedum, 't Zandt en Garrelsweer en enkele gasten mee. Een heel gezellige groep.
De vrouwen kregen een rondleiding door Brussel, wandelend en met de bus.
Verder was er een boottocht over de Reie, met een fluisterboot en was er gelegenheid Brugge te verkennen.
Op de laatste dag hebben de vrouwen kennisgemaakt met Esther de Lange van het Europees Parlement en haar beleidsmedewerker Olav Scholten. Ook hebben de vrouwen de Plenaire Vergaerzaal van het Europees Parlement bezocht, etc.Klik hier voor de foto's
foto 01-  De bus
foto 02 - Op naar de lunch bij Chez Leon in Brussel
foto 03 - Grote markt Brussel
foto 04 - Manneken Pis
foto 05 - Brugge rondvaart
foto 06 - Esther de Lange
foto 07 - Plenaire Vergaderzaal
foto 08 - EP, hier zijn de vrouwen ontvangen
foto 09 - Nederland voorzitter raad EU
foto 10 - De hele groep

afdeling Kornhorn
Passage-afdeling Kornhorn op bezoek bij Kamp Westerbork.
Klik hier voor het krantenartikel in de Streekkrant.

 

terug naar overzicht