AFDELING APELDOORN DE MATENPassage Apeldoorn de Maten 

Uitleg Passage-logo: - Het logo is ontworpen door Anne Elting.

Het logo bestaat uit drie onderdelen: de naam Passage met als vaste ondertitel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de horizonlijn.

Symboliek

  • de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschilderd)
  • stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wonen overal)
  • geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het denkbeeldige kruis, de ondertitel);
  • beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende tekstregels)
  • openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn)

Doelstelling:

De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn:

  • hart voor de samenleving
  • oog voor de naaste dichtbij en ver weg
  • gevoel voor cultuur. 
Contact:
Grada Elijzen-Mulderij, grada.elijzen@gmail.com, 055-3668962
Hanneke van Dam-Meijerink, dammeijerink@live.nl , 055-5338687
Jennie van Lenthe-Streutker, r.j.vanlenthe@planet.nl, webmaster


Passage Apeldoorn de Maten is opgericht op 10 februari 1975.

De afdelingsavonden worden gehouden op de derde maandag  van de maand in:                (schoolvakanties uitgezonderd) 

Basisschool "De Gong"

Koperslagersdonk 4-6

7326 HM in Apeldoorn.

De avonden beginnen om 19.45 uur. Intoducees betalen €. 5.--


Naast de afdelingsavonden organiseren wij: fietstochten, creatieve middagen en 

2 maal per jaar een lunch in het restaurant van het Edison College aan de Waleweingaarde 103.

Als passagelid kun je ook aktief meedoen aan onze leeskring en aan onze filmclub.


We maken jaarlijks een klein programma boekje, dat in de handtas meegenomen kan worden.

Namen en adressen van bestuursleden en bezoekdames staan ook in dit boekje.

Verder  hebben we sinds 2011 ook het programma van Apeldoorn West toegevoegd.