AFDELING EMMELOORDContact:
Ineke Flokstra (voorzitter), aesflokstra@hetnet.nl, 0527-615558
Truus Karman (lief en leed), truuskarman@gmail.com, 0527-620521
Saapke Harkema (secretariaat), eiseharkema@hotmail.com, 0527-697367
Alie Boersma (teamlid), alie.boersma@solcon.nl, 0527-615719
Bertha Burgler (pennningmeester), burgl018@planet.nl, 0527-614044

   Emmeloord is de hoofdplaats van de gemeente Noordoostpolder,

in het noorden van de provincie Flevoland

 

Emmeloord ontleent zijn naam aan het dorpje Emmeloord op de noordpunt van het voormalige eiland Schokland. Dit eiland lag in de Zuiderzee.

In 1936 werd begonnen met het aanleggen van de dijken om de Noordoostpolder die in 1940 klaar waren. Daarna begon het droogmalen van het gebied dat in 1942 droogviel. Er werd ruim 50.000 hectare land ontgonnen uit het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee).

Emmeloord is hét voorziening-centrum van de Noordoostpolder en omgeving. In de stad staan het gemeentehuis, een bibliotheek, een muziekschool, twee ziekenhuizen en tal van sportvoorzieningen. De Lange Nering is dé winkelstraat van de stad. Tussen 2007 en 2011 is het winkelgebied vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd.

 

 

Onder de rook van de Poldertoren zijn jaarlijks diverse evenementen, waaronder het Pieperfestival in september, en rond 30 april de Nacht van Oranje.

 

In deze mooie plaats in de Noordoostpolder is dus ook een afdeling van Passage met een ledental van 98.  In het jaar 1999 zijn de Vrouwenorganisaties: NCVB  (Nederlandse Christen Vrouwen Bond)opgericht in 1946, en de CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond)  gefuseerd en sindsdien verder gegaan onder de naam: Passage.

De leden van Passage Emmeloord komen één keer in de maand bij elkaar op de derde maandag van de maand.

Het zijn avonden waarop een spreker/spreekster wordt uitgenodigd om een actueel onderwerp, hetzij van christelijke aard of maatschappelijk, de leden informeert. Tevens is een belangrijk doel van de ledenavonden om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.

Aangezien er bijna 100 leden zijn is niet altijd gemakkelijk om ieder lid te kennen. Hiervoor heeft het bestuur in 2011 voor de leden een fotoboekje samengesteld. Het z.g.n. Gezichten van Passage- boekje waarin alle leden in vermeld staan + een foto. Dankzij dit fotoboekje leert men elkaar ook van gezicht kennen.

                                                                   

 

           

 

 

 

   Op maandag 21 november 2016 viert Passage Emmeloord

                                      haar 70- jarig jubileum !

                          

 

        Wanneer u onderstaande linken aanklikt leest u een bericht over de geschiedenis van

        Passage Emmeloord voorheen NCVB

        en de tekst van de opening van de feestavond op 21 nov.j.l. door Ineke Flokstra (voorz.)

                           https://afdeling.passagevrouwen.nl/docs/70__jaar__PASSAGE__voorheen_NCVB_(krant_e.d.).docx                          

                    https://afdeling.passagevrouwen.nl/docs/70_jaar_opening__Ineke_Flokstra_21-11-20161.docx  

 

       
                                  Groepsfoto Passage Emmeloord. 21 november

Voor het verslag van de jubileumavond kunt u de onderstaande link aanklikken:

 

Bijgewerkt t/m 12-10-2020 https://afdeling.passagevrouwen.nl/docs/70_JAAR_PASSAGE_EMMELOORD___21_november_20161.doc