AFDELING WIERDENWelkom op de site van Passage Afdeling Wierden                  

Grondslag:

De vereniging gaat uit van de overtuiging dag Gods woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetsteen en richtsnoer moet zijn.

Doel:

De vereninging stelt zich ten doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken

Leven uit de bron.               

Wij reizen samen langs het pad,

van ja en nee, door land en stad.

En waar de weg weerbarstig is,

maakt samen-gaan het gaan gewis.

O, Heer in wie het al begon,

leer ons te leven uit uw bron.

 

 

 

BESTUUR AFDELING WIERDEN

Betsie Rozendom - 1e Voorzitter - betsieengerrit@hotmail.com - tel: 0546 - 574217
Jennie de Graaf - 2e Voorzitter - jenniedegraaf@hotmail.com - tel: 0546 - 574923

Hennie Geertman - 1e Secretaris - bj.geertman@hetnet.nl - tel: 0546 - 571739
Hennie Steenbergen - 2e Secretaris/notuliste - henniesteenbergen@live.nl - tel: 0546 - 575702

Jenny Kippers - Penningmeester - famkippers@outlook.com - tel: 0546 - 576016

Corrie Slettenhaar - Contactpersoon wijkhoofden - cojo@conceps.nl - tel: 0546 - 572998

Dinie Veneman - Webmaster - jan-dinie-veneman@outlook.com - tel: 0546 -574504