AFDELING WESTENHOLTEWelkom bij Passage Westenholte/Spoolde

Contact:
Secretaresse Lieneke Zwakenberg, lieneke.zwakenberg@gmail.com, 0649970408

Wij houden onze avonden in de Stinskerk aan de Westenholterweg 19 in Zwolle

Elke 3de dinsdag van de maand hebben we onze ledenvergadering. Met uitzondering van de maand december dan is het de 2de dinsdag van de maand. Van september tot en met de maand mei.

Van de voorzitter Marijke Hessels.

Een heel nieuw jaar voor de boeg! Het is nu 2020, ik vind het een mooi getal.

Aan het eind van het vorige jaar keken we nog even terug, een jaar met hoogte en dieptepunten. Dat gold ook voor onze afdeling. 

Als bestuur willen we er een heel fijn jaar samen met jullie van maken!

Laat het zo mogen zijn, zoals Passage het benoemt:

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor hun naaste en gevoel voor cultuur.

Laten we de leden onder ons, die niet meer naar de avonden kunnen komen, niet vergeten!

Ik hoop dat er ook dit jaar nieuwe leden bij mogen komen.

Ik wens onze afdeling een goed jaar toe, veel heil en zegen!