AFDELING RAALTEWelkom bij bij Passage afdeling Raalte

 

Passage is een landelijke organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk geloof actief in de maatschappij willen staan. Inhoudelijk meedoen aan en meedenken over actuele thema's zoals geloof, kunst en cultuur.

Zo biedt Passage aan haar leden volop mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning.

Onze afdeling is opgericht op 1951. Begonnen als Ned.Chr. Vrouwenbond zijn we, sinds 1 januari 1999, door de landelijke fusie, Passage geworden.

WAT WIL PASSAGE?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt passage haar leden:

  • ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks-, film-en leeskringen
  • ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobbyoefening, culturele uitstapjes, excursies en bezinningsdagen.
  • ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Naast de serieuze zaken zijn gezelligheid en betrokken zijn met elkaar van grote betekenis. Zo wordt er regelmatig gefietst, maken we dagtochtjes enz. 

 

Van september tot april komen we de laaste donderdag van de maand bij elkaar in "het Annahuis". Aanvang 19.30 

Alle vrouwen ongeacht leeftijd  en geloofsovertuiging zijn welkom bij Passage. 

U bent van harte welkom.

Contact:
Hanneke Vrieling (Voorzitter), famvrieling@home.nl, 0572-357851
Joke van Groeningen (secretariaat), passageraaltesecretariaat@ziggo.nl