AFDELING OLDEMARKT-PAASLOO
Nieuws van afdeling Oldemarkt-Paasloo

Naast de maandelijkse bijeenkomsten heeft Passage Oldemarkt-Paasloo een actieve leeskring. Deze is in 1984 opgericht door Tiny van de Meer.

Per winterseizoen worden 5 boeken gelezen. Voor de bespreking gebruiken wij de leesmap van Boekentaal Mondiaal. De boeken worden geleend van de bibliotheek.

Meer informatie bij: Vrouwkje Visserman-Winters, 0561-451933.