AFDELING OLDEMARKT-PAASLOO

Welkom op de pagina van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Oldemarkt-Paasloo.

 

Contact:
Vrouwkje Visserman-Winters (secr.), vrouwkje.visserman@gmail.com, 0561451933

Past ook bij jou

           Aandacht voor elkaar

                      Samen met anderen

                                 Slagvaardig standpunt bepalen

                                            Activiteiten

                                                       Gelovig en Gezellig

                                                                  Een ontmoetingsplaats

Dit zijn de aandachtspunten die we dit jaar willen bewaken in ons programma. Een programma waarvan we hopen dat het zal aanspreken, zo zelfs dat je je vriendin (buurvrouw) of kennis enthousiast zult maken om ook naar onze avonden te komen. Zo wordt PASSAGE een begrip in onze samenleving en een ontmoetingsplaats voor gelovige vrouwen die samen met anderen een slagvaardig standpunt weten te bepalen. Dit door aandacht te geven en meedoen aan activiteiten die door het gewestelijk of landelijk bureau worden georganiseerd.                                                     

Onze afdeling is opgericht op 24 februari 1969. Begonnen als Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (C.P.B.) met 33 leden. Sinds 1 januari 1999 zijn wij door de landelijke fusie Passage geworden.                                         

We hebben ongeveer 30 leden en komen 1x per maand op onze afdelingsavonden bij elkaar. In maart hebben we een regio-avond met de afdelingen Steenwijk, Scheerwolde/Wetering. Daarnaast zijn er commissies actief: de leeskring, reiscommissie en bezoekdames.              

Spreekt dit alles je aan, dan ben je van harte welkom op onze avonden.                           

Daar kun je vrijblijvend luisteren en praten met andere leden om te kijken of onze vereniging misschien iets voor jou is. Deze avonden worden gehouden in 'De Ontmoeting' in Oldemarkt elke laatste maandag van de maanden september t/m april (m.u.v. december: kerstviering) en we beginnen om 20.00 uur.