AFDELING KAMPEN
Jaarvergadering jubilarissen en koninklijke lintje

Afgelopen week 13 februari 2020 hadden weer onze  Jaarvergadering. En zo als gebruikelijk wordt er ook weer stil gestaan bij de jubilarissen van dit jaar.

Dit zijn deze keer Mevr. Rook die 50 jaar lid is, zij kreeg een bos bloemen en een handdoek met Passage erop. 

Mevr. v.d. Weg en mevr. Winkeler zij zijn beiden 60 jaar lid van Passage, echter om gezondheids redenen waren zij niet aanwezig.

 

 

 

 

In de vergadering van maart 2019 werden er weer 3 jubilarissen gehuldigd en hadden we een broodmaaltijd. Het was weer erg gezellig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het behaagde de Koning om  op donderdag 27 april 2018 Mevr. Marjan van der Leeden en Mevr. Annie Woning te benoemen tot ridder in de order van Oranje Nassau. Voor al het vrijwilligerswerk wat zij in de afgelopen jaren voor de maatschappij hebben gedaan. Hartelijk gefeliciteerd daarmee.

 

 

 

Op donderdag 8 februari 2018 hadden we onze Jaarvergadering dit keer werden er ook weer 2 dames in het zonnetje gezet omdat zij 40 en 25 jaar lid waren van Passage. Namelijk de dames van Ittersum en Nammensma. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Op donderdag 9 februari 2017 hebben weer onze jaarvergadering gehad, de dames Holtrust en v.d. Wetering werden gehuldigd omdat zij 40 en 25 jaar lid waren van Passage. En daar hoorde natuurlijk ook een bloemetje bij. Verder hebben we een fantastische avond gehad met het onderwerp "haute couture van Vod naar Vlot". Waar kleding geshowd werd die eerst bij de vodden kon en waar met een aantal aanpassingen weer een mooie outfit van gemaakt werd.