AFDELING KAMPEN
Rabobank clubprijs 2018 en 2019

Rabobank clubkas  2019

17 april mochten we weer een mooi bedrag ontvangen van de Rabobank . In de Music club bij Roggebotsluis hebben we het in ontvangst genomen. Het was een gezellig moment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie als leden van Passage werden gevraagd om mee te doen met de Rabobank clubactie. Fenna van de Scheer had ons aangemoedigd om hieraan mee te doen, want het zou een leuk bedrag voor Passage kunnen opleveren. Hieraan is gehoor gegeven en we hebben 45 stemmen gekregen. Zodoende werd onze penningmeester en de rest van het bestuur op zaterdag 14 april 2018 uitgenodigd om de clubprijs in ontvangst te nemen. Het was een feestelijke bijeenkomst op de Koggewerf, er waren heel veel verenigingen die hun prijs op kwamen halen. Een gezellige boel met een hapje en een drankje.