AFDELING08-05-2019 Passage fietsen naar het Akkerhoes