AFDELING ENTERWelkom op de site van Passage Enter

 Als christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging letten  we vooral op de positie en participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en veraf. Onze inspiratiebron is de Bijbel.

Onze ledenavond vindt  plaats  op de 3e maandag van de maand vanaf sept. t/m april  om 19.45 uur in Ons Centrum, Putman Cramerstraat 55, 7468 BH Enter. (achter de Geref.Kerk)

Belangstellenden voor een bepaald onderwerp op een ledenavond (zie agenda) zijn hartelijk welkom.

Contact:
W. Kroese-Veld, voorzitter , willykroese@gmail.com, 0547-383200
L. ter Maat-van Pijkeren, 2e voorzitter, l_termaat@hotmail.com, 06-18947628
B.ten Brinke-Kluinhaar, 1e secretaris, janenbertatenbrinke@gmail.com , 06-25156325
H. Aijtink-Holland, penningmeester, herma_aijtink@hotmail.com, 0547-384625

Wat biedt Passage  Enter  naast de ledenavonden nog meer:

4x per jaar Passage  Magazine landelijk ledenblad, creatieve activiteiten, gymclub, leeskring, 2x per jaar excursie, jaarlijks reisje