AFDELING VRIES
Lid worden

Lidmaatschap

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is in de meeste gevallen plaatselijk georganiseerd via de honderden afdelingen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke organisatie of alleen donateur. Meer informatie over deze varianten kunt u verkrijgen bij het Landelijk Bureau van Passage.
Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met vrouwen uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen tegelijk, soms per provincie, soms landelijk georganiseerd.


Contributie 2020

Lid worden: Gasten en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de 1e secretaresse.
Beëindiging van het lidmaatschap voor 1 nov. van het lopende jaar.
De contributie is € 48,-, € 22,00 voor het landelijk en €25,00 voor de afdeling en € 1,00 voor het A.v.d.Nagelfonds.

Verbonden aan Passage is de stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds.
Dit sociaal fonds kan financieel een helpende hand bieden aan wie dat nodig heeft.
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Gre Wind, tel. 0546-624 282 of mailen: g.wind@introweb.nl.
Post kunt u sturen naar Postbus 2164, 3800 CD Amersfoort. Bijdragen: giro 292406, stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds te Wierden

Graag voor 1 april over maken op rekeningnr. NL46RABO0366558250 t.n.v. Passage Vries.


Tevens ontvangt u het blad Passage Magazine

Dit is het ledenblad van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Onze bijeenkomsten vinden plaats in het “Ontmoetingshuis" aan de Brink in Vries.

De afdelingsavonden beginnen normaliter om 19.45 uur, de koffie is klaar vanaf 19.30 uur, tenzij anders vermeld.
Wilt u iets meer weten van onze vereniging, KLIK Hier>>>>, open het bestand of nog beter bezoek eens een afdelingsavond.
De website houdt u op de hoogte van data, tijd en sprekers.

Gasten zijn van harte welkom