AFDELING VRIES
Het bestuur

                               

 

Voorzitter Martha Koekoek a.b.koekoek@kpnplanet.nl
Secretaris Jeltje van de Berg jeltjevandenberg@live.nl
Penningmeester Marijke Kuipers-Vos  
Lid Grietje van de Veen joh.vanderveen@gmail.com
Webmaster Miny de Groot minydegroot@kpnmail.nl