AFDELING VRIES
Algemene informatie

Wat is Passage?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.
 

Wat biedt Passage?


Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:
· ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
· ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
· ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.
Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.
Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

 


Beschrijving van het logo:

De ongeveer 35.000 leden van Passage wonen overal in Nederland. In grote, multiculturele steden, in kleine plattelandsgemeenschappen en alles daartussenin. De contourlijn in het logo laat dat zien. De ondertitel bij de naam Passage maakt duidelijk wat zij willen zijn: een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. De dunne lijntjes onder de letter P vormen, als je ze doortrekt, een kruisteken. De keuze van open, schreefloze letters geeft de openheid naar de samenleving weer. De stapeling en verspringing van de ondertitel geven aan dat het om een organisatie in beweging gaat, wat nog versterkt wordt door de cursieve letters. De kleur violet staat voor geloof, wijsheid en creativiteit.

De grondslag is:
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Het doel
De vereniging stelt zich tot doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.