AFDELING RODEN
Plaats bijeenkomsten

WAAR ZIJN ONZE BIJEENKOMSTEN?

Kerkelijk Centrum Op de Helte

De ledenbijeenkomsten beginnen om 19.45 uur, tenzij anders vermeld, plaats:
Kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, 9301 BJ Roden. Tel. 0505019390
Gasten zijn altijd van harte welkom!

Secr. Mevrouw Jany Schaafsma - Tel. 0505010284

e-mailcontact-redactie >>>

Terug naar Welkom>>>