AFDELING RODEN
Contributie

CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap bedraagt voor 2020: € 47,00. Hiervan wordt € 22,00 afgedragen aan het Landelijk Bureau.
Bovendien is € 1,00 p.p. voor het Albronda v.d. Nagelfonds en € 1,00 voor "Kinderen in de knel".
Het Albronda v.d. Nagelfonds helpt leden die tijdelijk financiele problemen hebben.

Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op: 
bankrekeningnummer NL34RABO 0158 5928 91 t.n.v. Passage Roden.

Terug naar Welkom>>>