AFDELING RODEN
Bestuursleden

BESTUURSLEDEN

Voorzitter: Akke Henneveld             

Sekretaris: Jany Schaafsma

Notulist: Janke Dijkstra           

Penningmeester: Ankie Scharft       

Publiciteitsvrouw: Gré Smallenbroek          

Hoofd contactdames: Janny Bos
(bezorging afdelingskrantjes)

Redaktie Passagenieuws: Hannie Overzet 
(geen bestuursfunctie)E-mailberichten voor alle bestuursleden kunt u sturen naar de redactie e-mail>>>

Terug naar Welkom>>>