AFDELING GELEENWelkom bij PASSAGE afdeling GELEEN christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging heeft veel leuke activiteiten en op 1 januari 2020 zijn we blij met onze 54 leden.  
Passage Geleen is voor vrouwen met:
- hart voor de samenleving
- oog voor de naaste
- gevoel voor cultuur
en staat open voor nieuwe leden en alle vrouwen uit Sittard-Geleen en omgeving zijn van harte welkom!

Bijeenkomsten: Iedere 3e woensdagmiddag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden) komen we bij elkaar in de Herberg van de Ontmoetingskerk op het Emmaplein 50 in Geleen.
Op deze middagen hebben wij altijd interessante onderwerpen, zie hiervoor ook het kopje agenda!

Programma: van 14.30 - 16.30 uur en de deur is open vanaf 14.00 uur. 
Gasten zijn altijd welkom en betalen € 4.00 per middag, incl. 1 consumptie.

Naast onze middagen is er vrijwel elke maand ook een activiteit overdag. 
Zo organiseren wij:
- Koffie / thee middagen 1 x per 6 weken bij een van onze leden.
- Leeskring Boekentaal Mondiaal.
- Wandelen.
- Bioscoop met vrouwen, die het gezellig vinden om 's middags met elkaar naar de bioscoop toe te gaan (met koffie en vlaai na afloop).
- En ieder jaar organiseren wij enkele excursies.
- We gaan ook regelmatig op zondag namiddag met elkaar ergens eten.


Interesse om mee te doen? Zie bij de contactpersoon.

Werkgroepleden:
Penningmeester Henny Veldman-Klunder: telefoon (046) 474 64 80
Janny van der Laan-Jongsma: telefoon (046) 485 11 18
Rita Bronneberg- v.d. Geijn: telefoon (046) 474 60 87
Annie Groen-Samplonius : telefoon (046) 433 64 53

Notuliste: Irene Hoogstraten-van Loon: telefoon (046) 433 28 72

Contactadres Passage afdeling Geleen:
Mevrouw Janny van der Laan-Jongsma
Bornerveldstraat 70, 6121 HK  BORN
e-mail: jan.vander.laan@ziggo.nl 

Commissie voor 'Blijde en droeve dagen':
Dicky Klok-Meindersma: telefoon (046) 474 26 17
Jent Sjollema-Oost: telefoon (046) 474 70 15

Contactvrouw voor Bioscoop middagen:
Froukje Hamers-Smid: telefoon (046) 423 37 03

Contactvrouw voor distributie Contactblad:
Cootje Teuwisse-Mobach: telefoon (046) 475 46 67

Contactvrouw voor Excursies:
Geesje Brouwer: telefoon (06) 12 37 97 00

Contactvrouw voor Koffie- en thee middagen:
Annie Groen-Samplonius: telefoon (046) 433 64 53

Contactvrouw voor de Wandelingen:
Elly Meerding-Meindersma: telefoon (046) 474 65 72

Contactvrouw voor de Website:
Caroline Steenwijk: caroline.steenwijk@kpnmail.nl - telefoon (046) 410 53 43

Contributie 2020: De contributie voor 2020 bedraagt € 47,50.
Plus minimaal 1 euro voor het Albronda v.d. Nagelfonds, wat wij als bestuur van harte aanbevelen bij u!
U kunt uw contributie overmaken (aub voor 1 april 2020) op bankrekeningnummer:
NL41 RABO 0158534565 t.n.v. Contributie 2017 Passage, afd. Geleen.

Opzegging kan alleen schriftelijk. Voor 2020 moet de opzegging vóór 15 november 2019 binnen zijn bij de penningmeester.

Informatie over de plus bijdrage:
Wat doet het Albronda v.d. Nagelfonds o.a.? Voor vrouwen, door vrouwen!

Doelstelling: Praktische en sociale hulp verlenen aan vrouwen: Een nieuwe wasmachine. Fietsen voor de kinderen. Tijdelijke opname als het allemaal even teveel wordt... Voor sommigen zijn het onoverkomelijke problemen. Bijvoorbeeld omdat vrouwen soms maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Als er dan iets onverwachts gebeurt, is dat nauwelijks op te vangen. Schulden zijn snel gemaakt en voor je het weet zit je er tot aan je nek in. Dan is er hulp nodig om de neergaande spiraal tijdig te doorbreken.

Voor uitgebreide informatie of een hulpaanvraag bij het Albronda van de Nagelfonds:
https://www.passagevrouwen.nl/html/index.php?pag=,67
Mevrouw I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink 
Kruisbessengaard 86 , 3962 JL  Wijk bij Duurstede 
Telefoon: (0343) 59 22 28
e-mail: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com