AFDELING ASSEN PEELO/MARSDIJK
Jaarprogramma 2019-2020

Jaarprogramma  2019-2020           Assen Peelo/Marsdijk


18 september 2019
Onderwerp :100 jaar christelijke vrouwenbeweging.
 

16 oktober 2019
Onderwerp : Uitvaartverzorging.
Spreker : Grieta Koster van Achaat in Assen
 

13 november 2019
Onderwerp : "Het weer". Een algemene lezing over het weer.
Spreker : Dhr. Henk Louwsma uit Stiens.
 

11 december 2019
 Adventsviering.
 

15 januari 2020
Onderwerp: Lezing over het Olavspad in Noorwegen.
Spreker : Mevr. M. Dikken uit Assen
 

19 februari 2020  Jaarvergadering
Onderwerp : "Even stilstaan". Spreker: Dhr. D. Jansen uit Assen.

 

18 maart 2020
Onderwerp: Reisverhalen en foto's van Bhutan.
Spreker: Dhr. A. Pilon uit Eelde.

 

15 april 2020
Verrassingsavond verzorgd door leden.