AFDELING ASSEN PEELO/MARSDIJK
Jaarprogramma 2019-2020

18 septemer 2019

Feestelijke avond i.v.m. 100 jaar christelijke vrouwenbeweging. Eigen beheer.

16 oktober 2019

Mevr. Grieta Koster van Achaat uit Assen over Uitvaartverzorging.

13 november 2019

Dhr. Henk Louwsma uit Stiens met een algemene lezing over het weer.

11 december 2019

Adventsviering. Eigen leden.

15 januari 2020

Mevr. M. Dikken uit Assen over haar pelgrimstocht in Noorwegen.

19 februari 2020. Jaarvergadering.

Dhr. D. Jansen uit Assen. "Even stilstaan". Verhalen uit het leven van alledag.

18 maart 2020

Dhr. A. Pilon uit Eelde. Reisverhalen en foto's van Bhutan.

15 april 2020

Verrassingsavond. Eigen leden.