AFDELING ASSEN NOORD
Contributie

Contributie voor 2018 -2019 is 47,00 Euro.

Rekening nr.NL78RABO0302878823

t.n.v. Penn. Passage Assen – Noord.