AFDELING ASSEN NOORD 

 Passage Christelijke -Maatschappelijke vrouwenbeweging


  Aandacht voor elkaar

    Saamhorigheid  
  
     Slagvaardig

      Activiteiten


       Gezelligheid

        Een ontmoetingsplaats

 

     Bestuur