AFDELING SLEEUWIJK



     

 

Bestuur:  Presidente Mevr. À Bouman-Verschoor.

                Mail: adrie@fambouman.com 

 

               Penningmeester: H.C. Pasveer-v.d. Waal. 

                Mail: hcp@technomar.nl

     

               Secretaresse: J. Boxman.

                Mail: jboxman40@gmail.com 

       

                Algemeen bestuurslid: M.E.Timmer-v.Herwijnen.

       

                 Algemeen bestuurslid:  À.G.C. Van Pelt.

 

 

 

Wat is Passage:

Doel van "Passage" is:  Voorlichting geven op maatschappelijk, politiek en cultureel terrein, zodat vrouwen zich bewust

worden van hun positie en gestimuleerd worden om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te dragen in onze maatschappij.

Vrouwen met allerlei achtergronden ontmoeten elkaar, werken intensief samen en luisteren naar elkaar.

Elke vrouw, die zich hiertoe aangetrokken voelt, kan zich bij "Passage" aansluiten.

 

Grondslag van Passage is:

De Vereniging stelt als grondslag, dat Chrisrus Koningsschap alom moet worden erkend

en de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het Licht van de Heilige Schrift als Gods Woord

moet worden gezocht. 

 

Lidmaatschap.

De contributie bedraagt € 48,50  voor 2017

Opzeggen van uw lidmaatschap moet voor 15 november doorgegeven worden aan het bestuur.

Het verenigingsjaar loopt van jan. t/m dec.

Iedere 3e van de maand komen we bij elkaar in 't Trefpunt te Sleeuwijk. Aanvang 19.45 uur.

We nodigen dan een spreker of spreekster uit.