AFDELING LEEUWARDEN ALDLâN-GOUTUMNieuws van afdeling Leeuwarden Aldlân-Goutum

Jaarprogramma 2019-2020

10 september 2019:  Dhr. F. Meirink uit Wijnaldum:

                                  Leven en werken in Rusland deel 2

1 oktober:                 Jubileumviering 100 jaar NCVB/Passage in Utrecht

8 oktober 2019 :       Da. Dieke de Vries uit Beetsterzwaag:

                                  "Jullie krijgen de groeten van God".                                     

12 november 2019: Mevr. J. Krook uit Kollum:

                                Lezing over het boek “Sytske” van Ds. J.A. Visscher                            

21 november 2019: KCL-dag (Kunst, Cultuur, Literatuur) in de Kurioskerk       

10 december 2019: Kerstviering m.m.v. dhr. W. Houtsma uit Joure op marimba   

14 januari 2020:     Nieuwjaarsbegroeting

                               Dhr. H. Dillerop uit Leeuwarden (gevangenisdirecteur):

                               Mijn leven in de gevangenis                                   

11 februari 2020:  Dhr. J Meijer uit Drachten: Op de pedalen naar Rome       

10 maart 2020:     Jaarvergadering 

14 april 2020:          ?????    

12 mei 2020:       Slotavond