AFDELING LEEUWARDEN ALDLâN-GOUTUMWelkom bij Passage afdeling Leeuwarden Aldlân-Goutum.

 

Passage is een Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenorganisatie, met het landelijk ondersteuningsbureau in Amersfoort.

Passage is voor veel vrouwen een plek, waar men op een gezellige manier iets kan leren over geestelijke, culturele en maatschappelijke onderwerpen.

 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Passage Aldlân-Goutum is de enige afdeling van Passage in Leeuwarden.

We zijn actief sinds 1977 en tellen ongeveer 50 leden.

 

Van september tot en met april hebben we maandelijks een bijeenkomst, op de tweede dinsdag van de maand.

Tijdens deze bijeenkomsten worden gevarieerde onderwerpen behandeld.

We komen samen in kerkgebouw Oase, Weideflora 142 in Leeuwarden.

Aanvang: 14.30 uur, tenzij anders vermeld.

 

Elke maand ontvangen de leden de nieuwsbrief, met daarin de notulen van de afgelopen vergadering en verdere wetenswaardigheden.

Als lid ontvangt u tevens het landelijke ledenblad Passage Magazine, dat 4 maal per jaar verschijnt.

Lidmaatschap: Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Het lidmaatschap kost in 2022 € 45,- per jaar, in 2023 €30,- per jaar

Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 november schriftelijk bij de secretaresse.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een avondbijeenkomst bijwonen.

 

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van het blad Passage Magazine. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie. Nieuwsgierig? Vraag bij het landelijk bureau gerust een gratis proefnummer aan.

 

Het landelijk bureau van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is gevestigd in Nijkerk. Hier worden projecten en verschillende activiteiten voorbereid en is de redactie van het ledenblad Passage Magazine gevestigd. Het landelijk bureau biedt service aan de afdelingen, onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

E-mail: info@passagevrouwen.nl   Internet: www.passagevrouwen.nl

 

Programma voor het seizoen 2022-2023

20 september 2022:

Dhr. G. Vriens uit Franeker: Staten en stinzen in Fryslân

11 oktober 2022:

Dr. Cees Spronk uit Leeuwarden: Stichting Faridpur. 

Over operaties die hij doet in Bangladesh en Nigeria

8 november 2022:

Dhr. J. Visser uit Sneek: Spelevaren in de vijver van de kunst

13 december 2022: Adventsviering

10 januari 2023: Dhr. J. de Groot uit Leeuwarden:

Cruise vanuit Amsterdam naar Sint Petersburg

14 februari 2023:

Dhr. H. Bijlsma uit Drachten:

Onder nul: IJs- en schaatsverhalen

14 maart 2023: Jaarvergadering 

11 april 2023:

Ds. S. Cnossen-Hoekzema uit Scharnegoutum:

De troost van de psalmen

9 mei 2023: Slotbijeenkomst