AFDELING LEEUWARDEN ALDLâN-GOUTUMWelkom bij Passage afdeling Leeuwarden Aldlân-Goutum.

 

Passage is een Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenorganisatie, met het landelijk ondersteuningsbureau in Amersfoort.

Passage is voor veel vrouwen een plek, waar men op een gezellige manier iets kan leren over geestelijke, culturele en maatschappelijke onderwerpen.

 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Passage Aldlân-Goutum is de enige afdeling van Passage in Leeuwarden.

We zijn actief sinds 1977 en tellen ongeveer 54 leden.

 

Van september tot en met april hebben we maandelijks een bijeenkomst, op de tweede dinsdag van de maand.

Tijdens deze bijeenkomsten worden gevarieerde onderwerpen behandeld.

We komen samen in kerkgebouw Oase, Weideflora 142 in Leeuwarden.

Aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

 

Elke maand ontvangen de leden de nieuwsbrief, met daarin de notulen van de afgelopen vergadering en verdere wetenswaardigheden.

Als lid ontvangt u tevens het landelijke ledenblad Passage Magazine, dat 4 maal per jaar verschijnt.

Lidmaatschap: Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Het lidmaatschap kost € 45,- per jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 november schriftelijk bij de secretaresse.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een avondbijeenkomst bijwonen.

 

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van het blad Passage Magazine. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie. Nieuwsgierig? Vraag bij het landelijk bureau gerust een gratis proefnummer aan.

 

Het landelijk bureau van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is gevestigd in Nijkerk. Hier worden projecten en verschillende activiteiten voorbereid en is de redactie van het ledenblad Passage Magazine gevestigd. Het landelijk bureau biedt service aan de afdelingen, onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

E-mail: info@passagevrouwen.nl   Internet: www.passagevrouwen.nl

 

Als afdeling komen wij in deze periode bij elkaar in de kerkzaal van de Oase waar wij op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Vanzelfsprekend nemen wij alle RIVM maatregels in acht.

Jaarprogramma 2020-2021

 

8 september 2020:

Mevr. A. Gildemacher uit Joure:

Vrijen en trouwen in Friesland in de 19e eeuw

 

13 oktober 2020:

Mevr. R. Bakker uit Tijnje 

Grannies to grannies

 

10 november 2020:

Dhr. J. Visser uit Sneek

Van Soweto naar de Tafelberg

 

8 december 2020:

Adventsviering m.m.v. dhr. en mevr. Beimers uit Sint Annaparochie

 

12 januari 2021: Nieuwjaarsbegroeting

Dhr. G. Vriens uit Franeker

Staten en stinzen in Fryslân

 

9 februari 2021:

Dhr. H. Bijlsma uit Drachten:

Onder nul: IJs- en schaatsverhalen

 

9 maart 2021: Jaarvergadering 

 

13 april 2021:

Mevr. J. Reitsma-Lutjes uit Kollum:

Chronische pijn

 

11 mei 2021: Slotavond