AFDELING KOLLUM
Nieuws van afdeling Kollum

Fietsclub:

Eens in de twee weken, op dinsdagmiddag, wordt er gefietst.

Om 13.30 uur verzamelen bij "De Colle".

Data:

Inlichtingen mw. J. Hoekstra-van der Veen, Voorstraat 107, tel. 452739 

 

 

 

Creatieve morgen:

Voor Kerst en Pasen een toepasselijke creatie maken.

Aanvangstijd 9.30 uur in de hal van Pro Rege.

mw. Y. Hiemstra, Grimbeert 16, tel. 453101

  

 

 

Film:

Op dinsdag 23 oktober houden we de filmmiddag/avond. In groepjes tonen en bespreken van een film. Aanvangstijd 13.30 en 19.30 uur. We draaien de film "Alleen een naam".   Bij Tiny van Wieren, Molenhoek 18.

In maart draaien we weer een film.

Informatie: mw. C. Steringa, tel. 452549

 

Eet club:

Samen lekker koken en eten. Dinsdag 6 november 2018 bij mw D. de Vries-de Vries.

Aanvangstijd: 17.00 uur.

Organisatie: mw. I. Hamstra, tel. 06-5134218.

   

 

 

Handwerken

Eens in de 3 a 4 weken op dinsdagmiddag. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Data: 30 oktober 2018, 13 november2018, 27 november 2018, 11 december 2018.

Informatie: Mw.Y. Fokkens, tel. 452877.

 

 

 

 

Bonnenbus:

Samen sparen d.m.v. zegeltjes, bonnen enz. voor mooie cadeaus, bloemen en taarten.

Op de jaarvergadering wordt de verloting gehouden. De opbrengst is bestemd voor het financiële project van Passage.De bonnenbus staat iedere maand bij de ingang.

Inlichtingen: mw. S. Poortinga, Nobel 72, tel. 452376.

 

 

 

 

 

Wie spulletjes over heeft kan deze tijdens de afdelingsavonden meenemen en te koop aanbieden in het "Passage-winkeltje". De spulletjes kunnen voor een bedrag van 1 euro tot 2.50 euro gekocht worden. De opbrengst gaat naar het projekt "Gelijke kansen wereldwijd".