AFDELING KOLLUM
Contactgegevens

Bestuur

 

Voorzitter en 1ste secretaris:

mw J. van der Vaart-v.d. Brake, Firapeel 8, tel. 0511-401134. mobiel 06-26078960, E-mail: johannavandebrake@hetnet.nl

 

2de secretaris:

mw C. van der Woude-Kazimier, Meckama 3, tel. 452264.

Penningmeester:

mw B. Halbertsma-Hoekstra, Ermeline 43, tel. 0511-452772

 

Algemeen adjunct en Hoofd PR

mw J. Hoekstra-van der Veen, Voorstraat 107, tel. 0511-452739

 

P.R. Vrouwen

mw A. Broersma-Wijnstra, Molenhoek 20, tel. 452912

mw K. Gouw-van Gijzen, Harmen Sytstrastrjitte 9, tel. 451372

mw J. Hoekstra-v.d. Veen, Voorstraat 107, tel. 452739

mw S. Hogewerf-Zuidema, Van Scheltingalaan 9, tel. 452648

mw E. Polet-de Haan, Van Scheltingalaan 29, tel. 452480

mw S. Poortinga, Nobel 72, tel. 452376

mw R. de Bruine-Hoekstra, Cantaart 34, tel. 452677

 

 

Website

mw C. Steringa-van der Horst, Maupertuus 2, tel. 452549. E-mail: steringa@kpnplanet.n