AFDELING DRACHTEN DE DRAITWelkom bij Passage afdeling "de Drait" in Drachten

Passage is een Christelijk-Maatschappelijk Vrouwenorganisatie met een regio steunpunt in Nijkerk. Passage is voor veel vrouwen een plek, waar men op een  gezellige manier iets kan leren over geestelijke en maatschappelijke onderwerpen.

Wie zijn wij en wat doen wij?

Passage "de Drait" is een afdeling in Drachten-West. We zijn actief sinds 1978 en tellen ongeveer 100 leden. Wij zijn een levendige en actieve groep vrouwen en we mogen dan ook nog regelmatig nieuwe leden welkom heten.

Van september tot en met april hebben we maandelijks een bijeenkomst, meestal op de tweede woensdag van de maand.

De onderwerpen van onze avonden varieren, zoals:

  • Notarisbezoek
  • Boekbespreking
  • De geschiedenis van het Friese skûtsje
  • De geschiedenis van de klassieke muziek

Daarnaast zijn er regelmatig excursies en proberen we elk jaar een bezoek aan een stad te brengen voorbereid door een aantal leden. (Haarlem en Zwolle)

We komen samen in: kerkgebouw "de Arke" Flevo 161 in Drachten. Aanvang 19.45 uur

Elke maand ontvangen de leden "ons krantje" waar de verslagen in staan en verdere wetenswaardigheden.

Lidmaatschap: Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap kost € 47,- per jaar.Als lid ontvangt u tevens het ledenblad Passage Magazine, dat 6 maal per jaar verschijnt.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met onze PR-vrouw A. de Boer-de Boer: jack_anneke@upcmail.nl  Tel:0512-521512