AFDELING BOLSWARDPassage Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging

Aandacht voor elkaar

Saamhorigheid

Slagvaardig

Activiteiten

Gezelligheid

Een ontmoetingsplaats

Deze woorden horen bij Passage afdeling Bolsward.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Afdeling Bolsward is de oudste afdeling van Passage in Friesland. Opgericht in 1930. En nu in 2011 nog steeds actief.

Er zijn vele trouwe leden, in 2010 zelfs een van de leden 60 jaar lid

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beide voorzitters: 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2010 hebben we ons 80-jarig jubileum gevierd

Gezellig met z,n allen tafelen

 

Na het eten de hoedjes opgezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het lidmaatschap ontvangt u tevens het blad "Motief".

In dit blad, dat 6 maal per jaar verschijnt, staat verenigingsnieuws maar ook actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken en boeken. Nieuwsgierig?

Bij het landelijk Bureau kunt u gerust een gratis proefnummer aanvragen, via email: info@passagevrouwen.nl

Het landelijk Bureau van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is gevestigd in Amersfoort. Hier worden projecten en verschillende activiteiten voorbereid en is de redactie van het ledenblad "Motief" gevestigd. Het landelijk bureau biedt service aan de afdelingen, onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies.

Ben je geïnteresseerd? We nodigen je van harte uit om eens op één van onze afdelingsavonden te komen. Op deze avond kun je vrijblijvend luisteren en praten met andere leden om te kijken of onze vereniging misschien ook iets voor jou is.