AFDELING BEETSTERZWAAGBEETSTERZWAAG / OLTERTERP

secretariaat: Tiny de Boer - Ytsma   email: jantiens@gmail.com

Passage is een landelijke organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk geloof actief in de maatschappij willen staan. Inhoudelijk meedoen aan en meedenken over actuele thema's zoals geloof, kunst en cultuur.

Zo biedt Passage aan haar leden volop mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning.

Onze afdeling is opgericht op 27 oktober 1955. Begonnen als Ned.Chr. Vrouwenbond zijn we, sinds 1 januari 1999, door de landelijke fusie, Passage geworden.

We hebben ongeveer 50 leden en komen 1x per maand op onze afdelingsavonden bij elkaar. 

Onze afdeling heeft een Leeskring. We lezen en bespreken 3x in het winter seizoen een kort verhaal.In de zomermaanden wordt er één keer per maand een fietstocht georganiseerd In ons programma zijn een uitstapje en een  excursie opgenomen Wij hebben creativiteitsmiddagen. In de herfst of voorjaar wordt er een wandeltocht uitgezet.

Wij houden onze avonden in de Ontmoetingsruimte van de kerk (ingang Vlaslaan) en beginnen om 19.45 uur.  

In de maande november, december, januari en februari vergaderen we 's middags, aanvang 14.00 uur.

Hartelijk welkom.    

Onze P.R. vrouwen geven u graag verdere inlichtingen over onze afdeling.

Marije Klinkenberg tel. 06-22239539 hwjklinkenberg@kpnplanet.nl

Klarie Duizendstra 

 

Een kring van vrouwen om je heen. Om te delen verdriet en vreugde.

Een kring gevormd door vrouwen die met elkaar praten en naar elkaar luisteren.

Een kring die zich opent om jou op te nemen.

Een kring die nooit vol is, zo'n open kring waar niemand buiten staat

zo'n kring maken we, samen.