AFDELING AKKRUM-ALDEBOARN
Contact:
Mevr. J. de Bos - Nijdam, j.de.bos@kpnplanet.nl, 0566-652833

Eerst volgende activiteit:

23 september Notaris Mirjam Bos


Van de voorzitter:

Onderstaande is verstuurd naar de leden waarvan een e-mail adres bekend is. De rest van onze leden krijgt brief.

Beste Passage leden van Akkrum--Aldeboarn.

Na lang wikken en wegen hebben we als bestuur besloten om eind dit jaar te stoppen. Dit gaat ons erg aan het hart. We hebben nog een mooie afdeling, ook met veel commissie leden. En het lukt nog steeds om het in te vullen.

Maar dat lukt niet in ons bestuur. We hebben het vaak genoemd in onze vergaderingen.  

Het is wel zo dat we haast geen verjonging krijgen en we steeds ouder worden. 

Daarom hebben wij als bestuur besloten om het nu maar in stemming te brengen. 

Dat zijn de regels van het landelijk bureau.

Jammer dat onze avonden en het reisje niet door kunnen gaan. We moeten maar zien hoe we dat nog doen als er weer een betere tijd aanbreekt.

Ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal gezond mogen blijven en we elkaar weer mogen treffen.

Met de hartelijke groeten en sterkte namens het bestuur.

Rimy Zwaagstra- Leijenaar.

Opheffing  

Passage-afdeling Akkrum -Aldeboarn

Dames van onze afdeling, ondanks de vele verzoeken om je aan te melden als bestuurslid is het niet gelukt om deze te vinden.

Ons voornemen is dan ook om de afdeling eind van dit jaar op te heffen.

Hiervoor is een stemming nodig onder onze leden, 2/3 moet voor opheffing zijn om dit doorgang te laten vinden.

Daarom deze mail met de vraag deze mail terug te sturen voor 1 mei 2020 met je antwoord

Passage AkkrumAldeboarn opheffen                            

Passage AkkrumAldeboarn  niet opheffen                     

Graag aankruisen en opsturen naar Jellie de Bos

j.de.bos@kpnplanet.nl