AFDELING ZUIDWOLDE GRONINGEN 

 
 

 

 

 

Welkom  bij de Passage  afdeling Zuidwolde

We hebben een heel gezellig dorp,met ongeveer 1200 inwoners.

Er is een heel groot verenigings leven, er zijn verschillende muziekverenigingen, een toneelclub.gymnastiek,bejaarden
werk , welfare en de Passage..
Er zijn drie kerken in het dorp.

Onze afdeling heeft 20 leden.

We zijn  een christelijke,maatschappelijke vrouwenbond.  We houden lezingen over allelei onderwerpen, die betrekking hebben op onze doelstelling.
Daar naast doen we kreatieve dingen en volgen een kunstcursus.

Wat is Passage?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.


Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:
· ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
· ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
· ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.
Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.
Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen

gastenboek