AFDELING ZUIDHORNPassage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Zuidhorn
is een vereniging  van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, reizen en eigen creativiteit ontwikkelen.

Passage gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. Ook stelt ze zich tot doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid en op het  brede terrein van maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Een korte samenvatting van het Mission Statement (wie we zijn en wat we doen) luidt:

  • hart voor de samenleving
  • oog voor de naaste
  • gevoel voor cultuur

In het nieuwe beleidsplan van Passage staat, dat wij als organisatie midden in de samenleving staan en ons meebewegen en ontwikkelen in die samenleving.

In 2006 hebben wij ons vijf en zestigste jubileum gevierd. Momenteel telt onze afdeling 80 leden. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Voor het seizoen 2015-2016 zijn er weer diverse onderwerpen en sprekers.
Zie agenda.

De activiteiten van de Culturele Reiscommissie, Kunst en Cultuur, Fietscommissie en van de Boekencirkel staan onder activiteiten.

U bent VAN HARTE WELKOM om met ons mee te doen! Ook jonge leden zijn van harte welkom! We vergaderen meestal de laatste maandag van de maand.

Aanvang: 19.45 uur

Lokatie: "De Gasthorn", De Gast 58a Zuidhorn

contactadres: germa.jonkman@gmail.com

Tjotter 1

9801 MB Zuidhorn

0594 - 529 449