AFDELING WINSUM EN OMSTREKEN
Uitleg logo Passage

Uitleg logo Passage
 

Het logo is ontworpen door Anne Elting.

Het logo bestaat uit drie onderdelen:
de naam Passage met als vaste ondertitel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de horizonlijn.

Symboliek
de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschilderd);
stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wonen overal);
geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het denkbeeldige kruis, de ondertitel);
beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende tekstregels);
openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn).

Waarom heet onze vereniging Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

We zijn een christelijke organisatie. En we zijn een maatschappelijke organisatie. Daarmee zeggen we dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in. Beide groepen spreken wij aan. Wij willen burgers (leden, maar ook anderen) op hun verantwoordelijkheid aanspreken en hun ideeën, hun visie op maatschappelijke vragen aan de weet komen. Politici spreken wij aan om die meningen en ideeën door te geven. Wij willen present zijn, ook samen met andere maatschappelijke organisaties, want je kunt op je eentje nu eenmaal niet overal verstand van hebben.

Het streepje tussen christelijk en maatschappelijke staat er niet voor niets. Wij bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof. Waar het ook over gaat: wij kijken met een Bijbelse blik.

We zijn een vrouwenbeweging. Ook het vrouw-zijn bepaalt de identiteit van onze vereniging. We willen een samenleving die voor mannen en vrouwen een thuis is, die niet de een boven de ander bevoordeelt. Vrouwen willen ook hun visie inbrengen vanuit het oogpunt van vrouwen. Dat is een van de redenen van oprichting geweest en het is nog steeds een bestaansreden.