AFDELING WILDERVANK
      

Beste vrouwen.

Op deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze activiteiten.

Passage is een vereniging voor vrouwen met een christelijke levensbeschouwing.Wij zetten ons actief in voor onze levenomgeving en bespreken maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in de stad verspreid over heel Nederland.

Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk beken lezen, museabezoeken, zingen, schilderen  en  de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Als lid van Passage ontvangt u ons blad Passage Magazine. Hierin leest u wat er bij de afdelingen gebeurt, maar er staan ook interessante actuele en wetenswaardige artikelen in.

Onze afdeling Wildervank komt ieder maand bijeen op de 3e woensdag van de maand, in Concordia aan de Torenstraat 80 in Wildervank.