AFDELING WARFFUM

                                       Wat leuk dat je even komt kijken bij de site van afd. Warffum!

 

         Wij zijn een chr. maatschappelijke vrouwenbond

                     we vergaderen elke 3e dinsdag

           van de maand in huize  "Vriesenstein" sinds  januari 2020

                        Westervalge 14  Warffum   

              Een interessante lezing, leuke spreker

                       of presentatie vult de avond

         >>> Jaarprogramma 2021:  klik hiernaast op NIEUWS of op AGENDA

                 Jaarprogramma t/m dec. 2021  kan weer doorgaan !

                 er zijn gelukkig veel versoepelingen in de corona pandemie

                       En vergeet niet even iets te schrijven in ons      

                                     >>>      Gastenboek      <<<

                        

                       Onze  afdeling telt helaas nu nog maar 13  leden  in 2021

                             graag zouden wij er nog een aantal leden bij hebben.

                           Kom gerust eens op een afdelings-avond en wordt  lid  !!


Webmaster
Naam: Alie Sikkema-Kasper

                 PASSAGE   afd. Warffum

  Contactadres :   secr.  Alie Sikkema-Kasper    

                email:  alie@sikkema.nl      

                            tel. 0595 42 3343

Bestuur:

penn.esse    Mina Oudman-Straatman         

Notulen         Rouleert (ook door leden) vrijwilligers gevraagd !

Excursies  en alg. adj.   Greet Knoop-Hut  

alg. adjunct   Janneke Agema-Weeland  

alg. adj.     Dini Kasper- Nieuwenhuis  

 


                                                        CONTRIBUTIE 

                                       bedraagt € 35,00  voor het jaar 2021

                                 SVP overmaken op  IBAN NL90RABO 03674 07760

                                             van Passage afd. Warffum

                                            of contant op de vergadering

                                               svp in januari betalen

                                               - - - - - - - - - - - - - - - -

                                       Als de hoogte van de contributie

                                         een probleem voor u is, kunt u

                                             anoniem gebruik maken

                                           van het contributiefonds.

                                               Info bij landelijk bestuur

                                       Zie  info in het blad 'PASSAGE Magazine'

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  KERSTFEEST 2021

                             Kom laten wij aanbidden

                             Kom, laten wij zingen en eren

                             De hoogste Koning

                             Die troost  biedt

                             Die de gebrokenen levend maakt

                             Die verlicht en verwarmt

                             Die vreugde  geeft in het  duister  ....

                                     - - - - - - - - - - - - - - -                     

               -------------------------------------------------------------

                           Gebak 65 jaar jubileum

 

   

Oudste lid mw. Weeseman-Musschenga 65 jaar lid  !!       

 

Bezoek aan Prinsjesdag 2017 met leuke hoedjes.

 


Foto's van  de  Jaarvergadering april 2016 met  decopatchen met  Karin Kim van  www.kimkado.nl 

 

 

 

Gewestelijke jaarvergadering maart 2015 in Haren.

Verschillende afdelingen vertellen over hun mooiste en meest  bijzondere afdelings avond. Ook Warffum kwam aan t woord.

 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -