AFDELING SIDDEBURENZoals u in het programma kan zien heeft het bestuur niet stil gezeten.

Na een heerlijke en gezellige bijeenkomst bij Gooday in Appingedam werd er heel wat bij gepraat.

Op verzoek van leden heeft het bestuur besloten om in het komende seizoen vier keer op de middag en vier keer sávonds bij elkaar te komen.

Ze zullen een ieder van ons zeker welkom heten en gasten of nieuwe leden kunnen er altijd bij.

Contact:
Reina Bosker, 06-83596896
Janna Oostland, 0598-431800
Ina Keijzer, 06-22293279
Aafje Mittendorp, 0598-432129
Corrie Schep, 0598-432275

 

 

Welkom bij de website van Passage afdeling Siddeburen.

Wij hopen u hier vaak te begroeten.

 

Passage afd. Siddeburen houdt de bijeenkomsten ééns in de maand in de Viskenij

Wij beginnen s' avonds om 19.30 uur en sluiten om plm. 22.00 uur af.

De middag begint om 14.00 uur

 

 

 

Passage afdelingsavond:

 

Gewoon samen rond de tafel,

koffie, een programma, vrouwen.                            

Onder elkaar een glimlach, een hand,

belangstelling, vertrouwen.                        

Gesprekken, openheid, ruimte, warmte

PASSAGE.

 

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

 Passage is een vereniging van en voor vrouwen met   een Christelijke levensvisie.

 Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten wij ons   actief in voor onze leefomgeving en bespreken we   maatschappelijke ontwikkelingen en inter nationale   vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijk gebied, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, creativiteit, musea, zang, schilderen, reizen en eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kern begrippen van Passage.

vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage haar leden:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, trainingen, gespreks- en leeskringen.

Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies en bezinningsdagen.

Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst. cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepel organisaties en publiek optreden.

Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

Komt U ook eens langs?

                           

 

 

 

 

Geef vrede door.

Geef vrede door van hand tot hand,

je moet die schat bewaren;

bescherm haar als een tere vlam,

behoed haar voor gevaren.

 

Geef vrede door van hand tot hand

met liefde, onze redding,

Wees vriendelijk in woord en daad

bewogen om Gods schepping.

 

Geef vrede door van hand tot hand,

als brood om uit te delen;

Kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

 

Geef Christus door van hand tot hand,

Zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans;

Een schat om uit te delen.

 

 

 

Het Bestuur van  Afdeling Siddeburen.

Voorzitters

Riena Bosker              06-83596896

Ina Keijzer                 06-22293279

Secretaris:  

Janna Oostland           0598-431800     tinus.oostland@tele2.nl

Penningm.:  

Aafje Mittendorp          0598-432129

 Lid en Pr.:   

Corrie Schep               0598-432275  

 

Ziekenbezoeksters:

Diet Bosma                 0598 - 431558

Anja Scholtens            0598 - 432264

 

Dames van Lief en Leed:

Hannie Lievers             0598-432680

Rita Bouman                0598-856551

Passage creatief:

Eens per maand op de woensdagmiddag proberen we iets leuks te ontwerpen.      

Het is altijd gezellig en je kan verbaasd zijn over je eigen talenten.                  

Iets voor u of jou? Kom gerust een keertje kijken.

Neem contact op met Rita Bouman 0598-856551

Website:    

Rita Bouman.   E-mail: Rita59@ziggo.nl                                                            

Als u iets heeft voor de website.

Foto's of een stukje stuur dit door naar bovenstaand e-mail adres.

Bijvoorbaat dank.