AFDELING SIDDEBURENSeizoen 2019-2020 werd abrupt afgebroken door het coronavirus.

Ineens thuis blijven geen contcten met anderen.

Als passage waren we blij met het nieuws dat Ina als voorzitter wilde meedraaien in het bestuur en zo onze afdeling rede van de ondergang. Een nieuwe stap die nog even moest worden uitgesteld.

We hopen dat het nieuwe jaarprogramma van start kan gaan, een programma waarin we proberen dit te laten aansluiten op onze doelstelling.

Als bestuur hopen we dat in September er een start kan worden gemaakt. in die verwachting dat we allen goed door de crisis heen komen bidden we dat Onze Heer ons allen wil sparen en ook zo met ons het nieuwe seizoen in wil gaan.

Contact:
Reina Bosker, 06-83596896
Janna Oostland, 0598-431800
Ina Keijzer, 06-22293279
Aafje Mittendorp, 0598-432129
Femmy Walma, 0598-432283

 

 

Welkom bij de website van Passage afdeling Siddeburen.

Wij hopen u hier vaak te begroeten.

 

Passage afd. Siddeburen houdt de bijeenkomsten ééns in de maand (uitgezonderd de zomermaanden) op een woensdagavond in de Viskenij (bij de Hervormde Kerk). Dit i.v.m. werkzaamheden bij Rehoboth.

Wij beginnen om 19.30 uur en sluiten om plm. 22.00 uur af.

 

 

 

Passage afdelingsavond:

 

Gewoon samen rond de tafel,

koffie, een programma, vrouwen.                            

Onder elkaar een glimlach, een hand,

belangstelling, vertrouwen.                        

Gesprekken, openheid, ruimte, warmte

PASSAGE.

 

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

 Passage is een vereniging van en voor vrouwen met   een Christelijke levensvisie.

 Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten wij ons   actief in voor onze leefomgeving en bespreken we   maatschappelijke ontwikkelingen en inter nationale   vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijk gebied, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, creativiteit, musea, zang, schilderen, reizen en eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kern begrippen van Passage.

vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage haar leden:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, trainingen, gespreks- en leeskringen.

Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies en bezinningsdagen.

Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst. cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepel organisaties en publiek optreden.

Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

Komt U ook eens langs?

                           

 

 

 

 

Heden       Toekomst

Morgen heeft zijn eigen zorgen,

morgen, dat is niet vandaag

Heden wil God aan mij geven

wat ik hem ootmoedig vraag.

 

Morgen is voor mij verborgen

Maar God weet wat komen gaat

Ik mag op zijn Woord vertrouwen

Hij is Heer van heelal.

 

Leven heeft Hij mij gegeven,

het leven van Zijn eigen Zoon

want Hij stierf voor al mijn zonden;

Hij ontving mijn zondeloon

 

Heden leef ik bij de blijdschap

van wat Christus voor mij is

Voor de toekomst ben ik geborgen

in Hem, die mijn Redder is.

 

 

Het Bestuur van  Afdeling Siddeburen.

Voorzitters:  

Femmy Walma           0598-432283     h.walma@hetnet.nl

Riena Bosker              06-83596896

Ina Keijzer                 06-22293279

Secretaris:  

Janna Oostland           0598-431800     tinus.oostland@tele2.nl

Penningm.:  

Aafje Mittendorp          0598-432129

 Lid en Pr.:   

Corrie Schep               0598-432275  

 

Ziekenbezoeksters:

Diet Bosma                 0598 - 431558

Anja Scholtens            0598 - 432264

 

Dames van Lief en Leed:

Hannie Lievers             0598-432680

Rita Bouman                0598-856551

Passage creatief:

Eens per maand op de woensdagmiddag proberen we iets leuks te ontwerpen.      

Het is altijd gezellig en je kan verbaasd zijn over je eigen talenten.                  

Iets voor u of jou? Kom gerust een keertje kijken.

Neem contact op met Antje Mittendorp . Tel 431341

Website:    

Rita Bouman.   E-mail: Rita59@ziggo.nl                                                            

Als u iets heeft voor de website.

Foto's of een stukje stuur dit door naar bovenstaand e-mail adres.

Bijvoorbaat dank.