AFDELING ONSTWEDDE



Ook in Onstwedde hebben we een afdeling van Passage, christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging.
Onze vereniging telt op dit moment 44 leden. Het is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.

Onze vergaderingen zijn maandelijks op de laatste maandag van de maand in gebouw d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7 of in gebouw de Brinkhof, Dorpsstraat 5.
We hebben sprekers over allerlei onderwerpen op theologisch, medisch en maatschappelijk gebied. En ook wel over minder zware onderwerpen bijv. op het gebied van reizen of koken e.d. Ook een stukje ontmoeting vinden wij erg belangrijk.

Als lid ontvangt u ook 4 x per jaar het blad Passage Magazine. Hierin staat veel verenigingsnieuws, maar ook interessante artikelen over geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en vele andere belangrijke onderwerpen.

De avonden beginnen om 19.30 uur afwisselend in De Brinkhof en d'Ekkelkaamp.












Per seizoen maken we meestal 2 excursies, hebben we een doe-morgen en een fietstocht.

Ook is het mogelijk gezamenlijk naar themamorgens en de Provinciale ontmoetingsdag in Zuidhorn te gaan.

De bestuursleden van onze afdeling zijn:

R. Kiel - Veldhuis, voorzitter
T. Wolfs - Louwdijk, vice-voorzitter
J. Meijer - Wilzing, 1e secretaris
E. Bessembinders - Streuding, 2e secretaris
D. Visser - Feijer, penningmeester
A. Boels - Meinders, algemeen adjuncte

Ook hebben we contactdames voor het bezoeken van zieken en bij jubilea. Dit zijn:

G. Buss - Vos
B. Wubs - Kranghand
T. Wilzing - Hoekzema

Onze belangrijkste tip is: "Kom gerust eens kijken".

Ook is het leuk om eens te kijken op:

Onstwedde.info

Boekentafel Onstwedde


gastenboek

 

 




 

Deze website wordt bijgehouden door Janny Meijer (email)