AFDELING OLDEKERK
Reisje

In de maand mei organiseert de
reiscommissie ieder jaar een
reisje voor de leden, in een van
de noordelijke provincies.
Dit wordt afgesloten met een
maaltijd ergens onderweg.
Het vervoer wordt met eigen
auto's geregeld.