AFDELING OLDEKERK
Fietsgroep


Een paar maal per jaar wordt
er voor de fietsliefhebbers een
fiersroute gereden met elkaar.