AFDELING OLDEKERK
Groengroep

Enkele malen in het seizoen komen er een aantal vrouwen bij elkaar
om samen leuke bloemstukjes te maken.
Voor de kerstwijding en voor de jaarvergadering worden ook steeds
mooie tafelstukjes gemaakt. Ze gaan daarna naar onze zieken,
of ze worden door de leden gekocht.

 

   

    De kerststukjes op de tafels
    met rode kleedjes was een
    feestelijk gezicht!