AFDELING OLDEKERK
Koffiemorgen

 

 
 2 maal per jaar organiseren we
 altijd een koffiemorgen.
 Waar een spreker een actueel
 onderwerp gaat behandelen.