AFDELING OLDEKERK

BESTE LEDEN EN BELANGSTELLENDEN,

                  

                       FIJN DAT U ONZE WEBSITE BEZOEKT

                                     

                                           NAMENS HET BESTUUR VAN PASSAGE OLDEKERK

 

                                                               HARTELIJK WELKOM!

 

Passage is een landelijke organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk geloof actief in de maatschappij willen staan. Inhoudelijk meedoen aan en meedenken  over actuele thema's zoals geloof, kunst en cultuur. Passage biedt aan haar leden volop mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning. Zo elkaar stimuleren en zelf gestimuleerd worden, om vol inspiratie weer verder te trekken in de samenleving en daar uiting aan te geven.              

We hebben 44 enthousiaste leden en komen één keer per maand bij elkaar, vanaf september tot en met april.
De avonden worden gehouden in 
"Ons Centrum".

In Oldekerk achter de Ichthuskerk om 14.00uur, elke laatste donderdag van de maand. Voor de koffie met koek vragen we €1,50 per persoon. 

Elke maand ontvangen de leden een A-viertje "Ons Contact", waarop de belangrijkste ontmoetingsdata's en notulen vermeld staan. Verder zijn er nog vele andere activiteiten die u kunt vinden, onder het blokje "Nieuws".

 

We nodigen u uit om elkaar te ontmoeten, nieuwe dingen te leren en te genieten van een avondje met vrouwen onder elkaar. Breng als het kan iemand mee naar een afdelingsavond. Vertel anderen hoe leerzaam en gezellig het is bij Passage.

 

Lidmaatschap: Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap  bedraagt €48,50 per jaar.  

Als lid ontvangt u tevens het ledenblad Passage Magazine, dat 4 maal per jaar verschijnt. Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 november van het lopende jaar. Wilt u kennismaken met ons, neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris van onze afdeling.

Een goed Passageseizoen gewenst en graag tot ziens,

Met een hartelijke groet van het bestuur:

Boukje Agema, voorzitter
Tjiddy Notebomer, secretaris