AFDELING MIDDELSTUM RONDOMOnze vereniging  biedt voor leden en belangstellenden elke maand een afwisselend en interessant programma. Deze wordt gehouden, iedere tweede woensdag van de maand in het gebouw op ‘t Houkje, de zaal bij de Hoeksteenkerk te Middelstum. Aanvang 19.45 uur.

Nieuwe leden kunnen het eerste half jaar gratis lid worden van de vereniging en aan alle activiteiten deelnemen.

Voor de koffie/thee met koek/cake wordt per avond € 5,- gevraagd.


Wat biedt Passage?

- Maandelijks een bijeenkomst waar een spreker wordt uitgenodigd, voor een maatschappelijk, christelijk, cultureel of sociaal onderwerp.

- Reisjes, uitstapjes                                         
- Leeskring
- Tuinclub                                                                                               
- Filmavonden                                                                      
- Handwerkgroep
- Creatieve activiteiten
- Provenciale en landeljke ontmoetingsdag
- Cursussen
- Eigen Website
- Ledenblad Passage Magazine.