AFDELING MARUMContact:
Mevr. Grondsma, karelenmartje@ziggo.nl, 0594-643199

We mogen weer met elkaar optrekken en ons laten inspireren door sprekers en door de activiteiten die onze vereniging biedt. U als lid heeft daar een belangrijke plaats in. Het doet ons ervaren dat "PASSAGE"waardevol is. We komen bij elkaar in Ons Centrum om 19.30 uur.

Ook gaan we weer fietsen. Elke laatste woensdag van de maand. Het is een groot succes gebleken. Het is altijd erg gezellig en de afstand blijft in de meeste gevallen onder de 30 km. Start bij parkeerplaats Tolhuisstraat om 13.30 uur.

En we wandelen! Dinsdag/donderdagochtend om de veertien dagen. Start bij Ons Centrum om 9.30 uur.

We zien er naar uit om elkaar komend seizoen te ontmoeten!


Wat is Passage?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur: gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, kortom de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en Ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.
Daartoe biedt Passage haar leden:
- Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
- Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobyy- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
- Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.

Mission Statement van Passage:

- hart voor de samenleving
- oog voor de naaste
- gevoel voor cultuur


Passage vindt het erg belangrijk vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen in haar bestand te hebben.
Men doet er dan ook alles aan om het ledenbestand te verjongen.


Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten!

 

Gastenboek