AFDELING MARUMJaarprogramma 2021-2022

Beste Passagevrouwen,

Hierbij ons nieuwe jaarprogramma.

Het was een zeer bewogen jaar zonder vergaderavonden.

Nu durven we voorzichtig weer bij elkaar te komen.

Voor zover wij weten heeft niemand van onze leden het coronavirus catastrofaal gehad. We mogen aannemen dat u allemaal gevaccineerd bent.

Het merendeel van de vergaderingen is gevuld met sprekers/sters die we vorig seizoen hebben moeten annuleren. Ze waren bijna allemaal bereid dit seizoen te komen.

Verder hebben we op verzoek van diverse leden de vergaderingen verschoven naar de middag. Dit om te proberen hoe deze bezocht zullen worden.

De kerstviering gaan we met een broodmaaltijd houden, in dit geval aan het eind van de middag.

Ook de jaarvergadering in februari en de jubileumviering in april willen we het liefst op de avond laten doorgaan.

Zoals bekend zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd die al druk bezig zijn hun taak te vervullen. Uw bestuur heeft geprobeerd zo goed mogelijk contact met jullie als leden te onderhouden.

Namens het Passageteam wens ik jullie allemaal een goed  en gezond 2021/2022 toe, maar bovenal Gods onmisbare zegen.

Martje Grondsma - Wiersma

 

Contact:
Mevr. Van der Leest, geavdleest@gmail.com, 0594-643074

Deel met ons uw kostbaarheid

Als het zaaigoed in de akker,

als de regen op het land,

als een lichtstraal in de lente,

als een wel bevriende hand,

zo komt U de mens te binnen,

zo weeft U Uw liefdesband.

 

Als de velden zonder water,

als een hemel zonder blauw,

zijn wij mensen zonder zegen,

is Uw wereld zonder trouw.

Schenk Uw Geest aan onze adem,

wees voor ons als morgendauw.

 

Als de bladen van de rozen,

als het gras in kwetsbaarheid.

Zo zijn wij als mens geboren,

levend vanuit dankbaarheid.

Laat Uw zegen ons omstromen,

deel met ons Uw kostbaarheid.

 

Uit: Rakelings Nabij.

Van: Alfred C. Bronswijk